Fluitstudio Hans Stap

Algemene informatie

 

Mijn naam is Hans Stap en ik ben een ervaren docent dwarsfluit.

Ik heb mijn ervaring in dit vakgebied jarenlang bij verschillende muziekscholen en in een privépraktijk opgebouwd.
Ik heb een klassieke conservatoriumopleiding doorlopen met daarnaast een aantekening voor “lichte muziek”.
Na mijn conservatoriumopleiding heb ik het Staatsexamen voor dwarsfluit met goed gevolg afgesloten.

Kortom, kennis, deskundigheid en ervaring zijn de drie pijlers waarop mijn lespraktijk gebaseerd is.

 

Door mijn jarenlange ervaring kan ik goed inspelen op het niveau van de leerling en ik zal altijd rekening houden met zijn wensen.

Ook als het gaat om lestijden zal ik aan de wens en het tijdstip waarop de leerling in de gelegenheid is de voorkeur geven, in tegenstelling tot muziekscholen waar de leerling zich merendeels moet schikken in het rooster – lees dag en tijdstip – van de docent.

 

Bent u al enigszins gevorderd en wilt u de les elke 2 weken i.p.v. elke week volgen, dan is dat geen bezwaar.

 

Voor de jonge leerlingen is er de mogelijkheid om koppellessen te volgen.
Dat wil zeggen dat twee leerlingen van ongeveer gelijk niveau samen de les van een half uur invulling geven.
Zo zal ik – als het maar even kan – aan de wens van de leerling (of ouders van de leerling) zoveel mogelijk proberen te voldoen..

Specifiek

 

Om te kiezen voor de dwarsfluit is het van belang te beseffen dat men, in vergelijking met andere instrumenten, als snel resultaat boekt op de dwarsfluit.
Al binnen enkele weken kan de nieuwe leerling enkele eenvoudige liedjes spelen. Mocht u nog geen noten kunnen lezen, binnen een twee – tot drietal weken is dat geen probleem meer!
U zal al snel enkele liedjes in combinatie met pianobegeleiding van mij kunnen spelen en al na het 1e lesjaar kunnen meedoen aan een voorspeeldag/avond (indien gewenst).

 

Daarnaast besteed ik veel aandacht aan de embouchure (stand van de lippen en mond) en de ademhaling alsmede de houding van de fluitist. 
Dit blijven we tijdens de lessen herhalen. Zodoende wordt voorkomen dat de leerling één, of meerdere, foutief aangeleerde aspecten van houding of ademhaling zou moeten afleren.

 

Mocht u al dwarsfluitlessen gevolgd hebben, dan bent u bij mij van harte welkom om eens, met een andere invalshoek, opnieuw inhoud aan uw spel te geven.

 

U kunt kiezen uit een leslocatie bij mij thuis (zie contact) of in Hoorn. De lesruimte thuis is voorzien van een piano en opnameapparatuur.

 

Een eerste proefles is bij fluitstudio Hans Stap altijd zonder kosten.

Vanaf welke leeftijd dwarsfluitles?

De leerling kan al op zeer jonge leeftijd beginnen met dwarsfluitlessen.

Ik adviseer de jongste leerling om te beginnen met het huren van een dwarsfluit met gebogen – en recht kopstuk (klik op foto).
Het gebogen kopstuk is bedoeld voor jonge (kleine) leerlingen die moeilijk het instrument met een recht kopstuk goed kunnen vasthouden.

Vanaf 6 à 7 jaar (afhankelijk van de lengte van het kind) kan men beginnen met de lessen met behulp van het gebogen kopstuk.
Dit kopstuk zorgt ervoor dat het kind – zonder zich een verkeerde houding aan te meten – op een juiste wijze het instrument kan vasthouden.

Als het kind voldoende in lengte gegroeid is kan het gebogen kopstuk vervangen worden door het – in hetzelfde etui – meegeleverde rechte kopstuk.

Met die dwarsfluit kan de leerling nog jaren spelen en is voorkomen dat hij of zij een verkeerde houding aanmeet!